EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Ukončené projekty

Projekty ukončené v programovom období 2014-2020:

ESchool4s

Projekt podporený z programu celoživotného vzdelávania - Comenius - CNW "E-vzdelávanie pre udržateľný rozvojjv dunajskom regióne" 2014-2016

REGIONAL

Projekt podporený z Programu celoživotného vzdelávania - Grundtvig - Multilaterálny projekt "Porovnávacia analýza regionálnych politík vo vzdelávaní dospelých", 2012-2014

MentorT : Leonardo da Vinci - Transfér inovácií

Projekt podporený z Programu celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci - Transfer inovácií, projekt "Tréning mentorov a asistentov učiteľov", 2012-2014.

Najväčšie projekty realizované a ukončené odbornými pracovníkmi v rokoch  2007 až 2013:

Program SlovakAid, projekt "Modernizácia vzdelávania v Moldavsku – príprava pedagógov a študentov na metodológiu e-learningu rozširuje prístup k flexibilnému vzdelávaniu" 2011-2013

Program celoživotného vzdelávania -Grundtvig-Učiace sa partnerstvá, projekt "In-TeaM" Posilnenie pedagogických zručností učiteľov vzdelávania dospelých osvojením si inovatívnych vzdelávacích metód 2011-2013

Program SlovakAid, projekt "Vysoké školy ako zdroj posilňovania občianskej spoločnosti v susednej Ukrajine; Slovensko - sprostredkovateľ na ceste ukrajinských akademikov do nového európskeho univerzitného priestoru 2010-2012

Program celoživotného vzdelávania -Grundtvig-Multilaterálny projekt "EKWALS – Enhancing Knowledge Workers´ Adult Learning Solutions" 2009-2011

Program celoživotného vzdelávania-Grundtvig-Multilaterálny projekt " E-EdUcAtED - E-Learning on EU - Adult Education for Teachers" 2008 - 2010

Nórsky finančný mechanizmus, projekt "Zvyšovanie právnej kvalifikácie zamestnancov verejnej správy pri riešení občiansko - právnych sporov" 2008-2010

Program celoživotného vzdelávania - Grundtvig- Učiace sa partnerstvá " E-LAMP - Spotlight on learning, access, methodology and pedagogic in E-learning" 2007 - 2009

Rámcový program AGIS, projekt konferencie "Europeanizácia väzenského manažmentu" 2007-2008