EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Výskum


ReUrban Mobile / Reurbanizácia vnútromestských obytných zón

Medzinárodný výskumný projekt ReUrban Mobil prispel k poznaniu urbánnych procesov vnútromestských štruktúr, ovplyvňujúcich vývoj európskych miest. Výskumná úloha reagovala na trend „vyľudňovania“ historických štruktúr miest a rapídnej straty funkcie bývania. Účelom projektu bolo vyvinúť nástroje, stimuly a stratégie na vhodné a dlhodobé využívanie vnútromestských obytných zón historických miest. Významnou zložkou projektu bolo potvrdenie potreby realizovať opatrenia na skvalitnenie správy a údržby historického bytového fondu, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou na zvýšenie atraktivity vnútromestských obytných zón a posilnenie ich konkurencieschopnosti voči suburbanizačným trendom, neprimerane zaťažujúcim životné prostredie a vyčerpávajúcim územné zdroje. Projekt prebiehal tri roky, od roku 2002 do 2005 a bol podporený Fondom PSS, a.s. a Európskou komisiou v rámci Piateho rámcového programu.

Viac informácií o projekte nájdete na internetovej stránke www.re-urban.com